USZ 2001/201, CRvB 18-05-2001, , 98/6329 AAW/WAO (met annotatie van A. van Eijs)

Inhoudsindicatie

FIS, Functiebelasting, Zitten, Recuperatie, Vertreding

Samenvatting

De vermelding “zitten gedurende vrijwel de gehele werkdag één uur aaneengesloten” betekent dat bij de uitoefening van de betreffende functie de facto minimaal 30 minuten en maximaal één uur aaneengesloten wordt gezeten, waarna een onderbreking volgt waarbij substantieel andere activiteiten (kunnen) worden ondernomen, waardoor recuperatie kan plaatsvinden.

Zoals de Raad reeds in zijn uitspraak van 28 februari 2001 (nrs. 98/7927 en 00/4202 AAW, niet gepubliceerd) …

Verder lezen
Terug naar overzicht