USZ 2001/205, CRvB 06-06-2001, , 99/2741 WW, 00/3061 ZW

Inhoudsindicatie

GAA, Overuren, Afzonderlijke afroepovereenkomst, Verplichting tot overwerk, Bestendige praktijk

Samenvatting

Appellante heeft een WW-uitkering aangevraagd vanwege het vervallen van de extra uren die zij voor haar werkgever gedurende een half jaar heeft gewerkt. Het Lisv heeft daarop afwijzend beslist met het argument dat appellante niet verplicht was extra uren te werken, zodat die uren ingevolge art. 4a van het Besluit gelijkstelling arbeidsuren bij de vraag of sprake is van een (relevant) arbeidsurenverlies buiten beschouwing moeten blijven.

Er is geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht