USZ 2001/206, CRvB 04-07-2001, , 99/3090 WW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Noodzakelijke opleiding, Bedrijfsopleiding

Samenvatting

Gelet op de betrokkenheid van X bij de opzet en inhoud van de door de Stichting U georganiseerde opleiding tot Oracle-specialist, de toezegging van X om alle door Stichting U geselecteerde kandidaten die de opleiding met succes afronden in dienst te nemen en het gegeven dat X de kosten van de opleiding voor zijn rekening neemt, is de CRvB van oordeel dat deze opleiding moet worden aangemerkt als een opleiding die de strekking heeft om na afloop daarvan werkzaamheden bij X…

Verder lezen
Terug naar overzicht