USZ 2001/208, CRvB 19-06-2001, , 99/2373 NABW, 99/2374 NABW

Inhoudsindicatie

ROA-toelage, Voorliggende voorziening

Samenvatting

Zoals de Raad al eerder heeft overwogen, vormt de ROA voor vreemdelingen die als asielzoeker recht hebben op verstrekkingen ingevolge deze regeling ten opzicht van de Abw een toereikende en passende voorliggende voorziening als bedoeld in artikel 17 lid 1 Abw. Ten aanzien van gedaagde, aan wie alsnog (met terugwerkende kracht) een vergunning tot verblijf in Nederland is verleend kan de ROA echter niet langer worden aangemerkt als een toereikende en passende voorliggende voorziening als hiervoor bedoeld, zodat…

Verder lezen
Terug naar overzicht