USZ 2001/211, CRvB 13-06-2001, , 00/1103 AOW, 00/1105 AOW

Inhoudsindicatie

AOW-toeslag, Vut-uitkering, Verschil in behandeling met WW-uitkering of lijfrente niet discriminerend, Geen inbreuk op eigendomsrecht

Samenvatting

Wat betreft het beroep van appellant op artikel 14 van het EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol, merkt de Raad allereerst op dat van een verboden discriminatie tussen vut-uitkeringen en de door appellant genoemde uitkeringen niet kan worden gesproken, omdat geen sprake is van een ongelijke behandeling als bedoeld in eerst genoemd artikel nu sprake is van uitkeringen met een…

Verder lezen
Terug naar overzicht