USZ 2001/218, CRvB 30-05-2001, , 98/8295 AWW

Inhoudsindicatie

Besluit, Reactie op aanvraag

Samenvatting

De Raad is anders dan de rechtbank van oordeel dat de brief van appellant van 5 augustus 1996 wel aangemerkt moet worden als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Deze brief is immers evident een reactie op gedaagdes aanvraag om een uitkering ingevolge de Anw, zij het dat dit besluit aanvankelijk gebrekkig was gemotiveerd. Voorzover dit gebrek niet reeds bij de brief van appellant van 22 augustus 1996 was hersteld, is naar ’s…

Verder lezen
Terug naar overzicht