USZ 2001/219, CRvB 12-06-2001, , 99/6107 WAZ/WAO

Inhoudsindicatie

Besluit op bezwaar, Bevoegdheid tot intrekking/wijziging, Karakter nieuw besluit

Samenvatting

1. In het algemeen gesproken moet een bestuursorgaan bevoegd worden geacht een eerder genomen besluit dat naar zijn opvatting onjuist moet worden geacht, alsnog in te trekken of te wijzigen. Dit geldt ook voor een beslissing op bezwaar. De Raad wijst in dat verband op het bepaalde in art. 6:18. eerste lid Awb. De Awb-wetgever is blijkens deze bepaling derhalve uitgegaan van de, buiten het…

Verder lezen
Terug naar overzicht