USZ 2001/224, CRvB 09-07-2001, , 97/7620, 00/546 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Toeslagen afwijkende arbeidstijden, Overwerk

Samenvatting

Blijkens artikel 2 lid 2 aanhef en onder f Schattingsbesluit (Sb) blijven als hoofdregel bij een schatting functies met toeslagen voor afwijkende arbeidstijden buiten beschouwing, tenzij deze toeslagen wel zijn meegenomen bij de vaststelling van het maatmaninkomen. Gelet op het uitzonderingskarakter dient in een voorkomend geval niet aan gereden twijfel onderhevig te zijn dat aan de voorwaarde is voldaan dat in het desbetreffende maatmaninkomen toeslagen voor afwijkende arbeidstijden zijn opgenomen. Toeslag voor overuren is niet zonder meer op één…

Verder lezen
Terug naar overzicht