USZ 2001/226, CRvB 13-07-2001, , 99/5172 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Anticumulatie, Inkomsten uit arbeid, Terugbetalingsverplichting

Samenvatting

Bij het bestreden besluit worden de uitkeringen van appellant gekort vanwege inkomsten uit arbeid, te weten door hem ontvangen bestuursvergoedingen. Appellant beroept zich er op dat ingevolge een civiel vonnis hij een groot deel van deze bestuursvergoedingen heeft moeten terugbetalen, aan welke verplichting hij inmiddels gedeeltelijk heeft voldaan. De Raad is van oordeel dat de omstandigheid dat naderhand een terugbetalingsverplichting is ontstaan niet met zich brengt dat het karakter van de door appellant genoten inkomsten achteraf anders dient te…

Verder lezen
Terug naar overzicht