USZ 2001/233, CRvB 11-07-2001, , 00/1240 AKW

Inhoudsindicatie

Tijdelijke onderbreking van de studie, Ziekte

Samenvatting

Zoals de Raad meermalen heeft overwogen, doet een tijdelijke onderbreking van de studie ten gevolge van vakantie of studie-overgang het recht op kinderbijslag niet verloren gaan, mits zij niet te lang duurt. Een periode van ziekte kan met zulk een tijdelijke onderbreking op één lijn worden gesteld. De Raad verwijst bijvoorbeeld naar zijn uitspraak van 27 augustus 1986 (RSV 1987/104).

Uitgaande van deze jurisprudentie heeft appellant als beleidsregel geformuleerd, dat bij een…

Verder lezen
Terug naar overzicht