USZ 2001/242, CRvB 08-08-2001, , 98/4136 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Toepassing conflictregels, Overgangsrecht

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat de centrale vraag, of artikel 94 van de Verordening 1408/71 ertoe leidt dat de conflictregels van titel II van de Verordening met terugwerkende kracht tot voor de datum van inwerkingtreding van die verordening voor Spanje op een Spaanse – pretense – werknemer kunnen worden toegepast, ontkennend moet worden beantwoord.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Bij besluit van 15 januari 1996 heeft appellant afwijzend beslist op de aanvraag om een arbeidsongeschiktheidsuitkering van…

Verder lezen
Terug naar overzicht