USZ 2001/250, CRvB 21-08-2001, , 99/1771, 99/3916 NABW

Inhoudsindicatie

Onderbewindstelling, Bijzondere bijstand

Samenvatting

1. Nu de kantonrechter op grond van art. 1:431 e.v. BW de noodzaak tot onderbewindstelling van gedaagde heeft beoordeeld en vastgesteld, staat het appellant niet meer vrij om zelf de noodzaak van die onderbewindstelling te beoordelen en evenmin om te bezien of andere oplossingen mogelijk zouden zijn.

2. Beleid, inhoudend dat bijzondere bijstand in de kosten van de onderbewindstelling slechts kan worden verleend indien sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, nader omschreven als bestaans…

Verder lezen
Terug naar overzicht