USZ 2001/251, CRvB 21-08-2001, , 01/3528 NABW-VV, 01/3318 NABW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

IVBPR, Koppelingswet, Onderscheid naar nationaliteit

Samenvatting

Nadat is komen vast te staan dat het verzoek om toelating terecht niet is ingewilligd, heeft gedaagde verzoeksters met toepassing van art. 12 (oud) Abw toegekende bijstandsuitkering, welke ook na de invoering van de Koppelingswet is voortgezet, met ingang van 1 augustus 2000 beëindigd.

In het voetspoor van ’s Raads uitspraken van 26 juni 20011 betreffende de toepassing van de Koppelingswet wordt deze afbouw van de rechtspositie niet strijdig geoordeeld met art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht