USZ 2001/255, CRvB 28-08-2001, , 00/3296, 00/3297 ANW

Inhoudsindicatie

Gezamenlijke huishouding, Herziening en intrekking, Ten nadele terugkomen van, Beleid SVB

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat ten tijde hier van belang sprake was van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in art. 3 lid 2 Anw. Met het bestreden besluit tot herziening en terugvordering is ten nadele teruggekomen van eerdere ten aanzien van betrokkenen genomen besluiten, waarin het bestaan van een commerciële kostgangersrelatie was aangenomen. Daarbij is geen rekening gehouden met het beleid van appellant terzake herziening of intrekking ten nadele van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht