USZ 2001/256, CRvB 19-07-2001, , 99/4482 ALGEM

Inhoudsindicatie

Privaatrechtelijke dienstbetrekking, Kapitein

Samenvatting

Ingevolge het bepaalde in art. 376 lid 1 van het Wetboek van Koophandel dient een arbeidsovereenkomst tussen een reder en een kapitein op straffe van nietigheid schriftelijk te worden aangegaan. Nu de arbeidsovereenkomst tussen de kapitein en de reder in het onderhavige geval niet schriftelijk is aangegaan, kan de kapitein niet geacht worden zijn arbeid als uitvloeisel van een geldige arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht te hebben verricht. Mitsdien is er geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht