USZ 2001/260, CRvB 07-08-2001, , 98/8121 AAW/WAO (met annotatie van Karianne Albers)

Inhoudsindicatie

Terugvorderingsbesluit, Redelijke termijn, Matiging, Tweefasentoetsing

Samenvatting

Nadat ten aanzien van appellant in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw enkele terugvorderingshandelingen zijn verricht, met betrekking tot zijn ingevolge de AAW en WAO toegekende uitkering, volgt op 25 juli 1996 het terugvorderingsbesluit. Tussen de eerste terugvorderingshandeling en het nemen van genoemd besluit zijn inmiddels 42 maanden verstreken. Ten aanzien van de terugvorderingshandelingen die met betrekking tot twee andere gedeelten van de uitkering hebben plaatsgevonden zijn op 25 juli 1996 inmiddels 30…

Verder lezen
Terug naar overzicht