USZ 2001/265, CRvB 08-08-2001, , 01/2019 REA

Inhoudsindicatie

Reïntegratie-instrument, Onderwijsvoorziening, Laptop

Samenvatting

Uit art. 22 lid 4, in samenhang met art. 11 Wet REA, volgt dat het Lisv slechts bevoegd is onderwijsvoorzieningen toe te kennen die erop gericht zijn de belemmeringen die een jongere vanwege zijn handicap ondervindt bij het volgen van onderwijs weg te nemen.

Uit art. 9 van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea volgt dat de gevraagde voorziening niet mag behoren tot de verstrekkingen waarvoor een regeling is getroffen onder verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van OCW…

Verder lezen
Terug naar overzicht