USZ 2001/266, CRvB 28-08-2001, , 98/8033 AAW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Inkomsten uit arbeid, Mestquotum, Stakingswinst

Samenvatting

Niet aannemelijk is geworden dat de winst die appellant in 1994 heeft behaald met de verkoop van het mestquotum moet worden beschouwd als stakingswinst in de zin van art. 57 Wet IB 1964. Gedaagde heeft daarom terecht deze winst als inkomsten uit arbeid in de zin van art. 33 AAW aangemerkt.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in werking getreden. Ingevolge de…

Verder lezen
Terug naar overzicht