USZ 2001/268, CRvB 28-08-2001, , 99/2572, 01/2706 NABW

Inhoudsindicatie

Voorliggende voorziening, Bijzondere bijstand, Gezondheidszorg

Samenvatting

Appellantes aanvraag om bijzondere bijstand betreft de kosten van ontstoring van de woning met behulp van een magneetstaaf; volgens de productbeschrijving in feite een hulpmiddel bij een natuurlijke geneeswijze. Dat betekent dat het betreft een hulpmiddel op het terrein van de gezondheidszorg. Voor de kosten van hulpmiddelen op het terrein van de gezondheidszorg dient de AWBZ en in het bijzonder de Regeling hulpmiddelen AWBZ, zoals die gold tot 1 januari 1996, te worden beschouwd als een aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht