USZ 2001/269, CRvB 11-09-2001, , 01/3952, 01/4101 NABW

Inhoudsindicatie

Bijzondere bijstand, Woninginrichting, Middelentoets, Reserveren, Draagkracht

Samenvatting

Ten onrechte is gedaagdes aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van woninginrichting (stoffering) afgewezen op de grond dat zij deze kosten kan voldoen uit het beschikbare vermogen. Met de vaststelling dat in geval van gedaagde sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan is gegeven dat gedaagde in beginsel aanspraak kan maken op bijzondere bijstand in verband met een noodzakelijke en onvoorzienbare verhuizing gemaakte kosten. Bij de vervolgens uit te voeren…

Verder lezen
Terug naar overzicht