USZ 2001/270, CRvB 22-08-2001, , 99/482 AKW

Inhoudsindicatie

Uitgezonden ambtenaar, Werkzaam bij de NAVO, Migrerend werknemer, Kindertoelage van de NAVO, Geen recht op kinderbijslag, Geen schending vrij verkeer van werknemers

Samenvatting

Een recht op Nederlandse kinderbijslag over het vierde kwartaal van 1995, of een daarmee gelijk te stellen aanspraak, kan noch op het nationale recht noch op de Verordening 1408/71 worden gebaseerd. Dit wordt niet anders indien appellants positie wordt bezien vanuit de verordening 1612/68, aangezien hij als werknemer bij de NAVO op het punt van…

Verder lezen
Terug naar overzicht