USZ 2001/271, CBB 05-09-2001, , 99/2780 Anw (met annotatie van MD)

Inhoudsindicatie

Nabestaandenuitkering onverzekerbaren, Inkomensafhankelijk, Rechtszekerheid, Ongelijke behandeling

Samenvatting

Anders dan appellante stelt kan uit de parlementaire behandeling van de Anw worden afgeleid dat de wetgever zich bewust is geweest dat bij een slechte gezondheidstoestand het treffen van een particuliere pensioenvoorziening moeilijk of niet mogelijk is. Voorts blijkt uit de totstandkoming en invoering van art. 66a Anw dat de problematiek van personen die ongeneeslijk ziek zijn en om die reden zich niet meer op de private markt kunnen verzekeren tegen het overlijdensrisico onder ogen is gezien. …

Verder lezen
Terug naar overzicht