USZ 2001/276, CRvB 15-08-2001, , 00/4367 WVG

Inhoudsindicatie

Woonvoorziening, Ergonomische beperkingen

Samenvatting

Het in art. 1 lid 1 aanhef en onder c WVG ten aanzien van woningaanpassingen neergelegde criterium “ergonomische beperkingen” dient in navolging van de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten 1992 aldus worden uitgelegd dat voor het vergoeden van dergelijke aanpassingen het vereiste geldt dat er zich bij een gehandicapte een – hetzij uit een lichamelijke, hetzij uit een geestelijke handicap voortvloeiende – belemmering voordoet ten aanzien van (één van) de elementaire woonfuncties, welke in direct verband staat met een…

Verder lezen
Terug naar overzicht