USZ 2001/279, CRvB 22-08-2001, , 00/459 WAOCON

Inhoudsindicatie

EVRM, Criminal charge, Wet BMTI, Maatregel, Niet meewerken aan onderzoek, Ingangsdatum

Samenvatting

De opgelegde maatregel van korting vanwege het niet verlenen van voldoende medewerking aan de psychiatrische expertise mag naar vaste jurisprudentie1 niet worden beschouwd als een criminal charge in de zin van art. 6 EVRM.

De Raad vernietigt het besluit omdat de maatregel is opgelegd met ingang van 30 april 1997, de ingangsdatum van de toegekende uitkering. Ingevolge art. 12 Maatregelenbesluit komt die datum aan de orde indien de…

Verder lezen
Terug naar overzicht