USZ 2001/284, CRvB 21-08-2001, , 98/3930 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Deskundige, Onpartijdigheid, Goede procesorde

Samenvatting

Wat betreft het rapport van de door de rechtbank ingeschakelde deskundige is in (hoger) beroep aangevoerd dat deze niet kan worden beschouwd als een onafhankelijk deskundige, nu het door de arts-assistent aan de verzekeringsarts (van het uitvoeringsorgaan) uitgebrachte rapport blijkens de ondertekening daarvan onder verantwoordelijkheid van die deskundige is toegezonden.

Mede gelet op art. 8:34 lid 1 Awb is met deze grief kennelijk bedoeld te stellen dat in dit geval de onpartijdigheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht