USZ 2001/286, CRvB 28-09-2001, , 99/5178 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Uitlooptermijn, Beleid, Schriftelijke aanzegging

Samenvatting

Blijkens de bijlage bij het op 24 maart 1997 genomen en op 5 april 1997 in werking getreden “Besluit einde wachttijd c.q. toekenningsperiode en uitlooptermijn AAW/WAO” wordt onder uitlooptermijn verstaan de termijn gedurende welke de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt voortgezet, te rekenen vanaf de dag na de datum waarop de uitvoeringsinstelling de schriftelijke aanzegging of beslissing heeft verzonden.

Naar het oordeel van de Raad is dit in genoemd besluit neergelegde beleid niet onredelijk te achten en kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht