USZ 2001/287, CRvB 03-10-2001, , 99/3490 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Aanzegging

Samenvatting

Uit een oogpunt van zorgvuldige besluitvorming dient alvorens tot verlaging of intrekking van een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan worden overgegaan, de betrokkene geïnformeerd te worden over de beperkingen die voor hem op medische gronden t.a.v. het verrichten van arbeid gelden, alsmede over de arbeidsmogelijkheden welke voor hem met inachtneming van die beperkingen passend worden geacht. Het ligt in de rede aan dit vereiste meer gewicht toe te kennen naarmate de medische beperkingen ernstiger en/of specifieker zijn, terwijl voorts van belang…

Verder lezen
Terug naar overzicht