USZ 2001/288, CRvB 05-10-2001, , 98/2192 AAW, 00/2436 AAW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

(intern) Deskundige, (bezwaar)Verzekeringsarts, Vooringenomenheid, Onpartijdigheid, Eerlijk proces

Samenvatting

Appellant heeft zich op het standpunt gesteld dat het onderzoek door een (bezwaar)verzekeringsarts die in dienst is van het uitvoeringsorgaan niet voldoet aan het gestelde in artikel 2:4 Awb. De Raad is van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van strijd met artikel 2:4 Awb nu niet is gesteld noch is gebleken dat de bij de besluitvorming betrokken verzekeringsarts en bezwaarverzekeringsarts een persoonlijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht