USZ 2001/294, CRvB 16-10-2001, , 00/4916 WVG

Inhoudsindicatie

Vervoersvoorziening, Rolstoeltaxi

Samenvatting

Blijvend binnen het kader van de in zijn jurisprudentie neergelegde – tot de directe omgeving beperkte – reikwijdte van de bij en krachtens de WVG voortvloeiende zorgplicht stelt de Raad vast dat de in bezwaar en in eerste aanleg vanwege gedaagde benadrukte verschoningsproblematiek in feite vooral speelt in geval van die reikwijdte te boven gaande verplaatsingen, zoals het bezoek aan familie buiten de regio. Door de hem ter beschikking gestelde combinatie van vervoersvoorzieningen, bestaande uit een pas voor het collectief Vervoer-op-…

Verder lezen
Terug naar overzicht