USZ 2001/296, CRvB 11-10-2001, , 00/864 ALGEM

Inhoudsindicatie

Verzekeringsplicht, Ondernemersverklaring audiovisuele branche

Samenvatting

De zogenaamde ondernemersverklaringen audiovisuele branche (OVAV), waarover verschillende werknemers beschikken, staat niet in de weg aan het aannemen van verzekeringsplicht, aangezien de werkgeefster was aangesloten bij een bedrijfsvereniging die geen partij was bij het convenant waarop de afgifte van de OVAV is gebaseerd. Werkgeefster kan evenmin op grond van het gelijkheidsbeginsel rechten ontlenen aan het convenant. Het enkele feit dat zij niet bij de contractspartij NAB, maar bij een andere bedrijfsvereniging was aangesloten brengt mee dat zij niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht