USZ 2001/297, CRvB 04-10-2001, , 99/719 CSV, 99/722 CSV

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Beleidsbepaler

Samenvatting

Voor het aansprakelijk stellen van een beleidsbepaler in de zin van art. 16d lid 6 aanhef en onder b CSV is niet voldoende dat iemand het beleid van een vennootschap mede heeft bepaald. Daarnaast is vereist dat deze beleidsbepaler zich ook daadwerkelijk als bestuurder heeft gedragen. Het ligt op de weg van het Lisv om voldoende aannemelijk te maken dat aan deze voorwaarde is voldaan. Daarin is het Lisv in casu niet geslaagd.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de gedingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht