USZ 2001/299, CRvB 25-09-2001, , 00/2361 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Wet BMTI, Dringende redenen, Zesmaandenjurisprudentie

Samenvatting

De zgn. zes maanden-jurisprudentie heeft zich ontwikkeld in het kader van de rechterlijke toetsing van de wijze waarop bestuursorganen tot 1 augustus 1996 van de discretionaire bevoegdheid tot terugvordering gebruik maakten. Per 1 augustus 1996 is het wettelijk stelsel gewijzigd en zijn bestuursorganen verplicht tot terugvordering. Nu het aan bedoelde jurisprudentie ten grondslag liggende systeem is komen te vervallen, is daarom tevens de grondslag voor de toepassing van die jurisprudentie in dit kader komen…

Verder lezen
Terug naar overzicht