USZ 2001/3, CRvB 08-11-2000, , 98/1956 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschikt, TICA-richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium

Samenvatting

De TICA-richtlijn M 96.122 van 19 september 1996 is vanaf 1 maart 1997 door het Lisv als beleidslijn vastgesteld. In aanmerking genomen dat deze richtlijn niet is gesteld als regel op grond van artikel 38 van de voor 1 maart 1997 van toepassing zijnde Organisatiewet Sociale Verzekeringen en eerst per 1 maart 1997 door het Lisv als beleidsregel is vastgesteld, moet worden vastgesteld dat het ten tijde hier van belang bevoegde bestuursorgaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht