USZ 2001/306, CRvB 06-11-2001, , 98/8850 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Anticumulatie, Inkomsten uit arbeid, Terugbetalingsverplichting

Samenvatting

Voldoende staat vast dat appellant inkomsten uit arbeid heeft genoten (handel in verdovende middelen), zodat terecht toepassing is gegeven aan de anticumulatiebepalingen. Dat appellant op grond van artikel 36e WvSr weer zal moeten afstaan, doet aan dat oordeel niet af. Aan een strafrechtelijke uitspraak komt in een administratiefrechtelijke procedure geen beslissende betekenis toe. De strafrechter kan bij de vaststelling van het bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, hetzij nadien met toepassing van artikel 577b…

Verder lezen
Terug naar overzicht