USZ 2001/308, CRvB 10-10-2001, , 99/1960 WW

Inhoudsindicatie

Fraude, Omvang gewerkte werkzaamheden, Opgave betrokkene, Terugvordering

Samenvatting

Bij het achteraf vaststellen van het aantal gewerkte uren mag het Lisv als uitgangspunt nemen de opgave van appellant (tijdens zijn verhoor), tenzij genoegzaam aannemelijk wordt gemaakt dat deze opgave niet juist is. Bij gebrek aan een geloofwaardige en consistente nadere opgave van appellant omtrent de omvang van de aan zijn betaalde werkzaamheden als free-lance vertaler inherente activiteiten, bestaande uit de administratie, acquisitie en zelfstudie, mocht het Lisv uitgaan van de verklaring…

Verder lezen
Terug naar overzicht