USZ 2001/309, CRvB 09-10-2001, , 01/4501 NABW-VV

Inhoudsindicatie

Observaties, Persoonlijke levenssfeer, Artikel 8 EVRM

Samenvatting

Stelselmatig observeren van een woning vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Door dit al te doen vooruitlopend op een mogelijke nieuwe aanvraag om bijstand wordt een inbreuk gemaakt die niet berust op de wet en derhalve niet voldoet aan het vereiste in art. 8 lid 2 EVRM, dat een inbreuk “in accordance with the law” behoort te zijn. Dit is anders voorzover de observaties verricht zijn na de ontvangst van de bijstandsaanvraag. De wettelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht