USZ 2001/310, CRvB 30-10-2001, , 99/1174 ABW

Inhoudsindicatie

Voorliggende voorziening, Studiekosten, WTS, WSF

Samenvatting

Blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 17 Abw is de beantwoording van de vraag of een bepaalde voorziening kan worden aangemerkt als toereikend en passend niet alleen afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden in het individuele geval maar wordt deze, in het kader van aard en doel van de betreffende voorziening, mede bepaald door hetgeen naar maatschappelijk inzicht aanvaardbaar wordt geacht. Betreft het een voorziening op grond van een wettelijke regeling, dan zal de tekst van die regeling of…

Verder lezen
Terug naar overzicht