USZ 2001/313, CRvB 24-10-2001, , 00/4309 WVG

Inhoudsindicatie

Vervoersvoorziening, Bovenregionaal vervoer

Samenvatting

Betrokkene, aan wie ingevolge de WVG een per kwartaal verstrekte financiële tegemoetkoming in de kosten van bovenregionaal vervoer is verstrekt ten bedrage van laatstelijk ƒ 449,= per kwartaal, ziet deze tegemoetkoming bij het bestreden besluit beëindigd per 1 januari 1999 onder eenmalige toekenning van een bedrag van ƒ 383,= ter tegemoetkoming in de kosten van bovenregionaal vervoer voor het jaar 1999.

Het hebben van veel wezenlijke contacten buiten de regio kan op zichzelf bezien, gelet op de vaste…

Verder lezen
Terug naar overzicht