USZ 2001/314, CRvB 01-11-2001, , 99/4412 ALGEM (met annotatie van BB)

Inhoudsindicatie

Privaatrechtelijke dienstbetrekking, Gezagsverhouding, Directeur

Samenvatting

Bij de beantwoording van de vraag of een statutair directeur van een B.V., die werkzaam is op basis van een managementovereenkomst en geen aandelen bezit in de B.V., verzekeringsplichtig is, moet mede acht worden geslagen op de omstandigheid dat deze directeur een aanzienlijke lening aan de B.V. heeft verstrekt, dat hij eigenaar is van het bedrijfsterrein, de bedrijfsgebouwen en de bedrijfsmiddelen, dat de benodigde vergunningen op zijn naam staan en…

Verder lezen
Terug naar overzicht