USZ 2001/317, CRvB 17-10-2001, , 98/8414 AAW/WAO, 98/8415 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Uitkering ingevolge de sociale wetgeving, Belgisch rustpensioen, Belgische ouderdomslijfrente

Samenvatting

In deze procedure is in geschil of het aan appellant toegekende rustpensioen en de ouderdomslijfrente aangemerkt moeten worden als een ouderdomsuitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid, dan wel enige andere uitkering, welke in verband met het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd is toegekend.

De Raad beantwoordt deze vraag evenals de rechtbank bevestigend. Ten aanzien van het Belgisch rustpensioen stelt de Raad vast dat de toekenning van dit pensioen, zoals blijkt…

Verder lezen
Terug naar overzicht