USZ 2001/319, CRvB 17-10-2001, , 00/2545 AAW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Termijnoverschrijding, Weigeren als gedingstuk

Samenvatting

Het namens appellant ingezonden stuk is ingebracht met overschrijding van de in art. 8:58, eerste lid Awb vermelde termijn van 10 dagen binnen welke termijn partijen voor de zitting stukken kunnen indienen. Mede in aanmerking genomen dat gedaagde niet ter zitting van de Raad is verschenen en zich niet heeft kunnen uitlaten over de vraag of het alsnog in beschouwing nemen van het desbetreffende stuk bij hem bezwaren ontmoet, heeft de Raad aanleiding gezien dit stuk te weigeren…

Verder lezen
Terug naar overzicht