USZ 2001/42, CRvB 29-12-2000, , 97/3550 AAW

Inhoudsindicatie

Herziening uitkering, Wachttijd

Samenvatting

Het in de AAW neergelegde systeem van arbeidsongeschiktheidsklassen brengt mee dat de wachttijd slechts gaat lopen en blijft lopen, indien en zolang de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde valt in een van die arbeidsongeschiktheidsklassen. Dit is, wat de toekenning van de uitkering betreft, expliciet geregeld in artikel 6 lid 1 en lid 6 AAW. In artikel 27 AAW, waarin de wachttijd bij herziening wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid is geregeld, ontbreekt een dergelijke expliciete bepaling. Uit de systematiek van…

Verder lezen
Terug naar overzicht