USZ 2001/46, CRvB 12-12-2000, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Geldlening, Nalatenschap

Samenvatting

1. Van toepassing is niet de ABW maar de Abw. Weliswaar ontving appellante in de peilmaand december 1995 algemene bijstand, maar zij voldeed niet aan de in artikel 11 van de Invoeringswet gestelde eis dat in die maand toepassing werd gegeven aan artikel 7 lid 1, aanhef en onder a ABW.

2. In de Abw geldt als uitgangspunt dat de bijstand om niet wordt verleend tenzij anders is bepaald. In de door appellantes minderjarige dochter ontvangen erfenis zag gedaagde aanleiding…

Verder lezen
Terug naar overzicht