USZ 2001/50, CRvB 24-01-2001, , 99/3176 Anw (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Overgangsrecht Anw, Onderscheid inkomen uit en in verband met arbeid, Eigendomsontneming, Toetsing aan algemene rechtsbeginselen, Rechtstreekse werking ILO-Verdragen 121 en 128 en Europese Code

Samenvatting

Betrokkene ontving een AWW-pensioen welk pensioen per 1 juli 1996 is omgezet in een Anw-uitkering op grond van art. 67 van de Anw. Betrokkene heeft inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het nabestaandenpensioen is per 1 januari 1998 vastgesteld op ƒ 1258,65 bruto per maand, en na de…

Verder lezen
Terug naar overzicht