USZ 2001/51, CRvB 12-12-2000, , 00/4096 WVG

Inhoudsindicatie

Bruikleenauto, Inkomensgrens

Samenvatting

In zijn jurisprudentie (onder meer «USZ» 1997/182 en RSV 1997/249) heeft de Raad overwogen dat bij het toetsen van het inkomen van een gehandicapte aan een in de WVG-Verordening opgenomen – en op zichzelf te billijken – inkomensgrens niet elke ruimte mag ontbreken om in bijzondere omstandigheden rekening te houden met als gevolg van de handicap op het besteedbaar inkomen drukkende kosten.

Gelet hierop is de Raad van oordeel dat de gemeente in het onderhavige geval…

Verder lezen
Terug naar overzicht