USZ 2001/6, CRvB 08-11-2000, , 98/6709 t/m 98/6711

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Overuren, Afwijking CAO

Samenvatting

Nu het de bestendige gewoonte was dat de werknemers correcties op de urenverantwoordingsstaten door de werkgever accepteerden, ziet het Lisv niet in dat jegens de werkgever niet geclaimde bedragen – zo daar al recht op bestond – wel in het kader van hoofdstuk IV van de WW zouden moeten worden vergoed. Ook de CRvB is van opvatting dat de desbetreffende wettelijke bepalingen er niet toe strekken dat verplichtingen worden overgenomen waarvan aannemelijk is dat deze, ingeval er geen sprake was…

Verder lezen
Terug naar overzicht