USZ 2001/65, CRvB 03-01-2001, , 98/7476 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Uitlooptermijn

Samenvatting

Ten aanzien van de door gedaagde gehanteerde uitlooptermijn van twee maanden, stelt de Raad vast dat deze termijn in overeenstemming is met het door gedaagde gevoerde beleid ten aanzien van personen wonend in het buitenland. Appellant voldoet namelijk niet aan één van de vier in dat beleid genoemde voorwaarden, te weten de voorwaarde dat de intrekking van de uitkeringen is gebaseerd op geschiktheid voor andere passende arbeid dan zijn eigen werk. Op grond van dit beleid kan er echter ook aanleiding zijn de langere uitlooptermijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht