USZ 2001/69, CRvB 19-12-2000, , 98/5985 NABW

Inhoudsindicatie

Vermogen, Gebonden eigendom

Samenvatting

Bepalend voor de omvang van het vermogen is de feitelijke vermogenspositie ten tijde van de beëindiging van de bijstandsuitkering (zie ook JABW 1998/19). Daarbij dient de waarde van het aandeel in een onroerende zaak te worden vastgesteld op de waarde in het economisch verkeer. Dit houdt i.c. in dat bij de waardebepaling van het in de betreffende zaak gebonden vermogen van appellant per beëindigingsdatum 1 november 1996 in aanmerking genomen had moeten worden dat die zaak voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht