USZ 2001/75, CRvB 14-02-2001, , 99/407 WW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Criminal charge, Boete, Waarschuwing, Meest gunstige bepaling

Samenvatting

In vervolg op de uitspraken van 1 maart 2000 («USZ» 2000/113 m.nt. Red, RSV 2000/87) en 20 april 2000 («USZ» 2000/157 m.nt. Albers, RSV 2000/168) inzake bestuursrechtelijke boetes, motiveert de Centrale Raad van Beroep nader dat artikel 15 lid 1, derde volzin IVBPR van toepassing is op bestuursrechtelijke boetes. Op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht