USZ 2001/89, CRvB 11-01-2001, , 99/378, 99/409, 99/411, 99/412, 99/1379, 99/1453, 99/1538, 99/1539, 99/1631, 99/1632, 99/2880, 99/3066, 99/3067, 99/3068, 99/3069, 99/3070 ALGEM (met annotatie van mr. A. Moesker)

Inhoudsindicatie

Verzekeringsplicht automatiseringsdeskundigen, Tussenkomst

Samenvatting

Het geschil betreft de verzekeringsplicht van zestien automatiseringsdeskundigen. In geval verzekeringsplicht wordt aangenomen op basis van de zogenaamde tussenkomstbepaling, is – tot 1 september 1998 – niet van belang of de betrokkenen werkzaam waren in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Het ontbreken van een gezagsrelatie staat evenmin aan het aannemen van verzekeringsplicht op grond van de tussenkomstbepaling.

Het feitenonderzoek was op grond van een afspraak tussen de werkgever en de looninspecteur beperkt tot een uitgebreid onderzoek in vijf zaken een…

Verder lezen
Terug naar overzicht